เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายบัญชา บำรุงธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ เทพีรัตน์
นายช่างโยธาอาวุโส
Responsive image
นายกฤตเมธ รักษากิจ
นายช่างโยธา
Responsive image
นายจิตติคม จันทร์ภิรมย์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Responsive image
น.ส.ทิพย์วรรณ โรจนมาลย์
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางศันสนีย์ โพธิ์ศิริ
คนงานทั่่วไป
Responsive image
นางจิดาภา แสวงหา
คนงานทั่วไป
Responsive image
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวคนึง อ้นถาวร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธงชัย ดวงจันสี
ผช.จนท.ประปา
Responsive image
นายคมสัน บุญแต่ง
พนักงานผลิดน้ำประปา
Responsive image
นายธนู วงค์หนายโกฎ
พนักงานผลิดน้ำประปา
Responsive image
นายวารินทร์ วงษ์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายชัยวัมน์ มาตราช
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายสราวุฒิ พวงยอด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th