เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางวิลัยลักษณ์ ศิริพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลังระดับกลาง)
Responsive image
Responsive image
นายภาคภูมิ ลีลาเจริญพร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
Responsive image
นางสาวพจนีย์ คะเณเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Responsive image
นางรังสิยา วรรณพันธุ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
Responsive image
นายมานัตย์ อรรถสมบัติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
Responsive image
นางสาวจรรยา บรรจงจิตร
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
Responsive image
นางสาวปรียาดา สระบุรี
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางวรรณวิภา ศรีรักษ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวสโรชา อุทุม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายภิญโย ศรีเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th