เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุเทพ ชมทรัพย์
ประธานสภา อบต.แม่น้ำคู้
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุรพล พ่วงความสุข
รองประธานสภา อบต.แม่น้ำคู้
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเสรี พันธ์เจริญ
เลขานุการสภา อบต.แม่น้ำคู้
Responsive image
Responsive image
นายสมานชัย แสวงหา
สมาชิก อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายประจวบ ปิ่นแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ 1
Responsive image
นายสว่าง รักษาผล
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายวินัย ทองศรี
สมาชิก อบต.หมู่ 2
Responsive image
อุนายนิมิต ด้วงประเสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายไพโรจน์ ศรีเพียงจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายวัลลภ นาคมอญ
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายสุรพล พ่วงความสุข
สมาชิก อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายชรินทร์ ศรีเจริญ
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายเสนอ มากมี
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายสันติ ประสารภักดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายสุเทพ ชมทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายปรีชา เพ็ชรสัญญา
สมาชิก อบต.หมู่ 7
Responsive image
Responsive image
นายสัญจร ฟูกทรัพย์
สมาชิก อบต.หมู่ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th