เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
Responsive image
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี
     มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
     1. โครงการชลประทานระยอง (กรมชลประทาน)
     2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน) (การส่งเสริมการเกษตร) 
     3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง (กรมประมง)
     4. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง จังหวัดระยอง (กรมปศุสัตว์)
     5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง (กรมวิชาการเกษตร)
     6. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง (กรมพัฒนาที่ดิน)
     หน่วยงานประสานงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง หน่วยงานสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อ่างเก็บน้ำดอกกราย
     ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ห่างจากเมืองระยอง35 กม. เป็นที่ตั้งโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ให้จังหวัดระยอง ชลบุรีเป็นศูนย์กลางการศึกษา การพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร โครงการต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ อุดมไปด้วยพันธุ์ปลา
     กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างเขื่อนปิดกั้นคลองดอกกราย ที่บริเวณบ้านดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 26.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 50.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 5,625 ไร่ ค่าก่อสร้างตัวเขื่อนพร้อมอาคารประกอบที่ตัวเขื่อนทั้งหมดประมาณ 78.5 ล้านบาท อ่างเก็บน้ำดอกกรายนี้จะช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานบ้านค่าย และโครงการบรรเทาอุทกภัยระยอง รวมพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ซึ่งสร้างเสร็จไว้เดิมสามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคตลอดปี นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการทั้งสิ้นให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย
 
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th