เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 เม.ย. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 6 ห้ามผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
18 มี.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 5 ห้ามผู้บริหารและรองผูบริหารท้องถิ่นมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
17 มี.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 4 ห้ามผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา
16 มี.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตอนที่ 3 ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
13 ก.พ. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ข้อควมรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น
13 ก.พ. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ มาตรา 100 คืออะไร
08 ม.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
16 ธ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 16 ธ.ค.62 ประกาศรายงานผลดำเนินงานพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2562
16 ธ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 16 ธ.ค.62 งานพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงพระราชดำริ จังหวัดระยอง
11 ธ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 11 ธ.ค. 62 ประกาศรายงานผลการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th