เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 11 ธ.ค. 62 ประกาศรายงานผลการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2563
09 ธ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
09 ธ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 9 ธ.ค.62 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก อบต.ไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2563
06 พ.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 4 รูปแบบ 19 วิธี การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
06 พ.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ต.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
18 ก.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
10 ก.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 10 ก.ย.62 ประกาศการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประจำปี 2562
10 ก.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 10 ก.ย.62 รายงานผลการดำเนินโครงการยอย่องบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การตบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประจำปี 2562
10 ก.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 10 ก.ย.62 ประกาศรายงานผลการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th