เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มี.ค. 2561 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มียางพาราเป็นส่วนผสมถนนสายซอย ๒ - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่น้ำคู้
13 มี.ค. 2561 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในเขตตำบลแม่น้ำคู้
21 ธ.ค. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.๕๖๐๐๒
19 ธ.ค. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ชุมชนผัง ๑ ม.๓ ต.แม่น้ำคู้
14 ธ.ค. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคในบริเวณอาคารสำนักงานที่ทำการเพื่อบริการชุมชนและสังคม อบต.แม่น้ำคู้
22 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๒ ก.พ.๖๐ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ธนาคารชุมชน ม.๓
22 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๒ ก.พ.๖๐ ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ตำบลแม่น้ำคู้
20 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๐ ก.พ. ๖๐ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ บ้านหนองมะปริง
20 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๐ ก.พ. ๖๐ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองมะปริง - คลองนอก (ต่อเนื่อง) ม.๒
20 ก.พ. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๐ ก.พ.๖๐ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรบปรุงขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ สายซอบ ๓ ม.๓ ต.แม่น้ำคู้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th