เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถานะการคลัง/งบประมาณ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ม.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 15 ม.ค.63 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
06 ม.ค. 2563 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 6 ม.ค. 63 ขอรายงานการเงิน
30 ต.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 ต.ค.62 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562
07 ต.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 7 ต.ค.62 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
05 ก.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 5 ก.ค. 62 ประกาศรายงานแสดงผลกสนดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
04 มิ.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 4 มิ.ย.62 ขอรายงานการเงิน
03 พ.ค. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 3 พ.ค.62 ขอรายงานการเงิน
19 เม.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 19 เม.ย. 62 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
05 เม.ย. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 5 เม.ย.62 ขอรายงานการเงิน
28 ก.พ. 2562 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 28 ก.พ.62 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th