เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ค. 2561 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๓๐ พ.ค.๖๑ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
18 เม.ย. 2561 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๘ เม.ย.๖๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี
08 ม.ค. 2561 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๘ ม.ค.๖๐ ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แม่น้ำคู้ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
14 ธ.ค. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๔ ธ.ค.๖๐ ประกาาศการใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๐
28 เม.ย. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๘ เม.ย.๖๐ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ครั้งที่๑
28 เม.ย. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๘ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
01 มี.ค. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๐ ก.พ.๖๐ ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ
01 มี.ค. 2560 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ การสุจริตและข้อเรียกร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
02 ส.ค. 2559 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒ ส ค ๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
02 ส.ค. 2559 ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒ ส ค ๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th