เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ กิจกรรมอาชีวะบริการ FIX IT CENTER THAILAND 4.0 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2561

22 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับเด็กปฐมวัย

22 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

11 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ กิจกรรมแข่งตกปลา

10 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมเครื่องมือเกษตร

26 ก.พ. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่น้ำคู้

22 ก.พ. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนและนักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2561

14 ก.พ. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

09 ก.พ. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

07 ก.พ. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ต้อนรับ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th