เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ “วันสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา” (14 กรกฎาคม 2523) ประจำปี 2561 และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

24 มิ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการวันต่อต้านยาเสพติด

21 มิ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน

19 มิ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์

08 มิ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานรส่งเสริมการเรียนรู้การประกันสังคม

07 มิ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ประชุมสภา

30 พ.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใเกี่ยวกับกฏหมายผังเมือง

25 พ.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ วันที่ 25 พ.ค. 61 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

20 พ.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันใ้ห้กับสมาชิกในชุมชนห่างไกลยาเสพติด กิจกรรม : แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "แม่น้ำคู้มินิคัพ ครั้งที่ ๒" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

18 พ.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการอบรม การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th