เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ม.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ สำนักปลัด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

11 ม.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

08 ม.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๒๔ มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

06 ม.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

17 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ สำนักปลัด จัดประชุมประชาคม ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ เป็นเทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ

17 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองคลัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ระยะที่ 2) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

17 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ งานบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำค

16 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ สำนักปลัด จัดประชุมประชาคม ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ เป็นเทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ

09 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย (ถังประปา อบต.แม่น้ำคู้ ) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th