เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562

05 ธ.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย (ถังประปา อบต.แม่น้ำคู้ ) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู

28 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

27 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ จัดโครงการพัฒนาศัพยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน ตำบลแม่น้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

26 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่

15 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ภาพพิธีรับสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

11 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำ

07 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

07 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุตพันพิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จ

06 พ.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ภาพพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th