เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ม.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ

09 ม.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการเยาวชนรักประชาธิปไตย

07 ม.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการส่งเสิมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา 4 ปี

21 ธ.ค. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

21 ธ.ค. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 21 ธ.ค. 60 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสตรีและเยาวชน กิจกรรม อบรมให้ความรู้อยู่ในสังคมอย่างไรให้ห่างไกลอาชญกรรม

01 ธ.ค. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ วันที่1 ธ.ค. 60 จัดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติด ให้โทษ

22 ก.ย. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2560

22 ก.ย. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

25 เม.ย. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ วันที่ 24-25 เมษายน 2560 โครงการฝึกทบทวนความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

20 เม.ย. 2560
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 20 เมษายน 2560 โครงการอบรมอาชีพประมงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th