เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิการ์ ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริเวณหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

05 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th

29 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ซิการ์

27 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ดำเนินนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรค covid-19

27 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ เพื่อป้องกับโรค covid-19

27 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ เพื่อป้องกับโรค covid-19

10 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ประชาสัมพันธ์การคืนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้น้ำแก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย ตามขนาดมาตรวัดน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง

03 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้

31 มี.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่น้ำคู้ ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

31 มี.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่น้ำคู้ ดำเนินการมอบหน้ากากผ้าความหนา4ชั้น ให้แก่สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th