เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 มี.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในชุมชนห่างไกลยาเสพติด 2562

21 ก.พ. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 21 ก.พ. 62 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

18 ก.พ. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

30 ม.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ใันวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์และระะบบนิเวศ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

29 ม.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ วันที่ 24-25 และ 28-29 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านชากมันเทศ

25 ม.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ขอเชิญนำสุนัขและแมวของท่านมารับบริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” นอกสถานที่ ตามวัน-เวลาและสถานที่ ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. – 14.00 น.

07 ม.ค. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ **ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ แจ้งเรื่อง ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีประจำปี 2562

04 ธ.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ กิจกรรมงานพระบรมราชานุสรณ์ "วันภูมิพลมหาราชา" ประจำปี 2561

27 พ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรม สานรักด้วยใจ สานวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256

23 พ.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th