เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2563
ถึง
21 ก.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 17 ก.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ตำบลแม่น้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.ค. 2563
ถึง
20 ก.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 20 ก.ค.63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
03 ก.ค. 2563
ถึง
03 ก.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 3 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติประกอบสะพานลอยคร่อมถนน 3191 (บริเวณหน้าโรงเรียนนิคมฯ8) ม.5 ต.แม่น้ำคู้
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 มิ.ย.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบอ่างฯซอย 2 เชื่อมซอย 3 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 มิ.ย.63 รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบอ่างฯ ซอย 2 เชื่อมซอย 3 ม.3 ต.แม่น้ำคู้
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 มิ.ย.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน คสล. สายซอย 2 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 มิ.ย. 63 รายงานการซื้อซองโครงการ ปรับปรุงขยายไหล่ทงถนน คสล.สายซอย 2 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน คสล.สายซอย 2 ม.3 ต.แม่น้ำคู้
30 มิ.ย. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบอ่างฯ ซอย2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 มิ.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 29 มิ.ย.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล. สายซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.5 ต.แม่น้ำคู้ (ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 จำนวน 2 โครงการ) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th