เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 19 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์และติดตั้งกล้องวงจรปิด) ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
16 ก.ย. 2562
ถึง
16 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 16 ก.ย.62 ประกาศตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล.สายซอย 1- ลงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล พร้อมขุดรางระบายน้ำตัววีข้างเดียว ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
11 ก.ย. 2562
ถึง
11 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 11 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร่สวนตำบลแม่น้ำคู้ โดยวิธีผังกลบ น้ำหนักประมาณ 350 ตันต่อเดือน รวมเป็นจำนวน 4,200 ตันต่อปี ในราคาตันละ 428 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.ย. 2562
ถึง
10 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 10 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณอาคารสำนักงานเพื่อบริการชุมชนและสังคม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
10 ก.ย. 2562
ถึง
10 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 10 ก.ย.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณอาคารสำนักงานเพื่อบริการชุมชนและสังคม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.ย. 2562
ถึง
10 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 10 ก.ย.62 รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณอาคารสำนักงานเพื่อบริการชุมชนและสังคม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 ก.ย. 2562
ถึง
17 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 9 ก.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2563
09 ก.ย. 2562
ถึง
17 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 9 ก.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยฺ์สินของประชาชน(ก่อสร้างลานจอดรถจักยานยนต์และติดตั้งกล้องวงจรปิด) ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
09 ก.ย. 2562
ถึง
16 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 9 ก.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ส.ค. 2562
ถึง
09 ก.ย. 2562
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 ส.ค.62 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณ อาคารสำนักงานเพื่อบริการชุมชนและสังคม ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th