เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ค. 2563
ถึง
26 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 26 พ.ค.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการขุดลอกสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลองควายขุดบ่อ ม.6 บ้านพัฒนาผัง 2 ต.แม่น้ำคู้
26 พ.ค. 2563
ถึง
26 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 26 พ.ค.63 รายงานการซื้อซองโครงการขุดลอกสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลองควายขุดบ่อ ม.6 บ้านพัฒนาผัง 2 ต.แม่น้ำคู้
21 พ.ค. 2563
ถึง
21 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 19 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
14 พ.ค. 2563
ถึง
27 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 14 พ.ค. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 13 พ.ค.63 รายงานการซื้อซองโครงการจัดซื้อยางพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 13 พ.ค.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการจัดซื้อยางพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 พ.ค. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 8 พ.ค.63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลองควายขุดบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านพัฒนาผัง 2 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 8 พ.ค. 63 ประกาศขายมูลดินที่เหลือจากโครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองควายขุดบ่อ ม.6 บ้านพัฒนาผัง 2 ตำบลแม่น้ำคู้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
30 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล.สายซอย 5 (ต่อเนื่อง) ตำบลแม่น้ำคู้
30 เม.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2563
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ 30 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่น้ำคู้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th