เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ค. 2561
ถึง
16 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพลงมะม่วง(ต่อเนื่อง) ม.1 ต.แม่น้ำคู้
16 ก.ค. 2561
ถึง
24 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองมะปริง ม.๒ ต.แม่น้ำคู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 2561
ถึง
24 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้น ม.๗ ต.แม่น้ำคู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 2561
ถึง
24 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย ๑ ม.๕ ต.แม่น้ำคู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 2561
ถึง
24 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาทัย(ต่อเนื่อง) ม.๔ บ้านชากมันเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 2561
ถึง
24 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย ๒ ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2561
ถึง
13 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๓ ก.ค.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพลงมะม่วง(ต่อเนื่อง) ม.๑ ต.แม่น้ำคู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2561
ถึง
13 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๓ ก.ค.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพลงมะม่วง(ต่อเนื่อง) ม.๑ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ค. 2561
ถึง
12 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๒ ก.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคในบริเวณอาคารสำนักงานที่ทำการ เพื่อบริการชุมชนและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ม.๓ ต.แม่น้ำคู้ (งวดที่ ๒)
11 ก.ค. 2561
ถึง
11 ก.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th