เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 เม.ย. 2561
ถึง
09 เม.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๙ เม.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
04 เม.ย. 2561
ถึง
04 เม.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๔ เม.ย.๖๑ รายงานการซื้อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนตำบลแม่น้ำคู้
04 เม.ย. 2561
ถึง
04 เม.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๔ เม.ย.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่มตำบลแม่น้ำคู้
04 เม.ย. 2561
ถึง
04 เม.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๔ เม.ย.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์อนุรักษ์พันธูกรรมพืชแหล่งเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๓
04 เม.ย. 2561
ถึง
04 เม.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๔ เม.ย.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่ม ตำบลแม่น้ำคู้
04 เม.ย. 2561
ถึง
04 เม.ย. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๔ เม.ย.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนในตำบลแม่น้ำคู้
29 มี.ค. 2561
ถึง
29 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๙ มี.ค.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการเชื่อมท่อระบบประปาในเขตตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน ๑๑ แห่ง
29 มี.ค. 2561
ถึง
29 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๙ มี.ค.๖๑ รายงานการซื้อโครงการเชื่อมท่อระบบประปาในเขตตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน ๑๑ แห่ง
23 มี.ค. 2561
ถึง
23 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่ม ม.๓ ต.แม่น้ำคู้
23 มี.ค. 2561
ถึง
23 มี.ค. 2561
ระยอง ปลวกแดง อบต.แม่น้ำคู้ ๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน ม.๓ ต.แม่น้ำคู้
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th