เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ 
รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประกาศสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค.๕๙
ประกาศสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ย.๕๙
ประกาศสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธ.ค.๕๙
ประกาศสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค.๖๐
ประกาศสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.๖๐
ประกาศสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค. ๖๐
รายงานการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
รายงานการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องร้อนเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th