เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
ที่อยู่ : 789 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ :038-010800
โทรสาร :038-010800 ต่อ 109

 
 
 
 สำนักปลัด  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  038-010800   ต่อ  104
งานส่งเสริมการเกษตร   038-010800   ต่อ   103
งานประชาสัมพันธ์ 038-010800 ต่อ  100
งานธุรการ 038-010800 ต่อ  111
งานการเจ้าหน้าที่ 038-010800 ต่อ 139
งานนโยบายและแผน 038-010800 ต่อ 142
       
 กองคลัง         
งานจัดเก็บรายได้      038-010800 ต่อ   117
งานการเงินและบัญชี   038-010800 ต่อ   118
       
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
งานบริหารการศึกษา 038-010800  ต่อ 125
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 038-010800  ต่อ 122
งานศูนย์เยาวชน 038-010800  ต่อ 121
       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 038-010800 ต่อ  108
งานรักษาความสะอาด  038-010800  ต่อ  102
งานป้องกันและควบคุมโรค   038-010800 ต่อ  102
       
กองช่าง            
งานไฟฟ้า 038-010800  ต่อ   128
งานเขียนแบบ 038-010800 ต่อ  131
งานธุรการ  038-010800   ต่อ  130

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th