เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำค... (16 ก.ค. 2561)  
๓๐ พ.ค.๖๑ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (30 พ.ค. 2561)  
๓๐ มี.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด แม่น้ำคู้มิ... (30 มี.ค. 2561)  
๗ ก.พ.๖๑ ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (07 ก.พ. 2561)
๗ ก.พ. ๖๑ ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (07 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ (14 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความปรองดอง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปี... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖... (06 ธ.ค. 2560)
๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาาโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (25 ต.ค. 2560)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของแม่น้ำคู้ (05 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (10 ส.ค. 2560)
เอกสารเผยแพร่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (09 มิ.ย. 2560)
๒๒ พ.ค.๖๐ ประกาศระงับการจ่ายเงิยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเสียชีวิต (22 พ.ค. 2560)
๑๖ พ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของอบต.แม่น... (16 พ.ค. 2560)
๑๖ พ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ไดัรับเงินเบี้ยความพิการ (16 พ.ค. 2560)
๔ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
๔ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
แจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต (16 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

“วันสำนึกในพระมาหากรุณาธิ... (14 ก.ค. 2561)  

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด... (24 มิ.ย. 2561)  

โครงการอบรมให้ความรู้เจ้า... (21 มิ.ย. 2561)  

โครงการเผยแพร่ความรู้และส... (19 มิ.ย. 2561)

โครการพัฒนาคุณภาพชีวิตในก... (08 มิ.ย. 2561)

ประชุมสภา (07 มิ.ย. 2561)

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคว... (30 พ.ค. 2561)

วันที่ 25 พ.ค. 61 องค์การ... (25 พ.ค. 2561)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันใ้... (20 พ.ค. 2561)

โครงการอบรม การเสริมสร้าง... (18 พ.ค. 2561)

ร่วมงานวันสับปะรดหวาน 256... (06 พ.ค. 2561)

โครงการเตรียมความพร้อมกาย... (10 เม.ย. 2561)

กิจกรรมอาชีวะบริการ FIX I... (26 มี.ค. 2561)

ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก... (22 มี.ค. 2561)

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 โ... (22 มี.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเ... (11 มี.ค. 2561)

โครงการเผยแพร่ความรู้และส... (10 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท... (26 ก.พ. 2561)

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภั... (22 ก.พ. 2561)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561... (14 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย ๒ ม.๓ ด้วยวิธี... (16 ก.ค. 2561)  
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาทัย(ต่... (16 ก.ค. 2561)  
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย ๑ ม.๕ ต.แม่น้ำ... (16 ก.ค. 2561)  
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้น ม.... (16 ก.ค. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองมะปริง ม.๒ ต.... (16 ก.ค. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ส... (16 ก.ค. 2561)
๑๓ ก.ค.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพลงมะม่วง(ต่อเนื่อง) ม.๑ ... (13 ก.ค. 2561)
๑๓ ก.ค.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพลงมะม่วง(ต่อเนื่อง) ม.๑ ต... (13 ก.ค. 2561)
๑๒ ก.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภ... (12 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงิ... (11 ก.ค. 2561)
๖ ก.ค. ๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน... (06 ก.ค. 2561)
๖ ก.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ... (06 ก.ค. 2561)
๒ ก.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด ๑๒ ที่นั... (02 ก.ค. 2561)
๒ ก.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ... (02 ก.ค. 2561)
๒๙ มิ.ย.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยพลงมะม่วง (... (29 มิ.ย. 2561)
๒๘ มิ.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชแหล่... (28 มิ.ย. 2561)
๑๓ มิ.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพลมะม่วง ... (13 มิ.ย. 2561)
๑๒ มิ.ย.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล... (12 มิ.ย. 2561)
๑๒ มิ.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเชื่อมท่อระบบประปาในเขตตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน... (12 มิ.ย. 2561)
๑๒ มิ.ย.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง รถบรรทุ... (12 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ก.ค. 2561)  
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (16 ก.ค. 2561)  
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (11 ก.ค. 2561)  
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศผลการรับสมัครในการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
๙ ก.ค.๖๑ ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล-พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ... (09 ก.ค. 2561)
๙ ก.ค.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ... (09 ก.ค. 2561)
๙ ก.ค.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ก.ค. 2561)
๑๔ มิ.ย.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริห... (14 มิ.ย. 2561)
๒ เม.ย.๖๑ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก (02 เม.ย. 2561)
๑๔ มี.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงาน... (14 มี.ค. 2561)
๑๙ ก.พ.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ก.พ. 2561)
๑๙ ก.พ.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ก.พ. 2561)
๑๕ ก.พ.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (15 ก.พ. 2561)
๙ ก.พ. ๖๑ ประกาศการขั้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ก.พ. 2561)
๙ ก.พ. ๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (09 ก.พ. 2561)
๗ ก.พ.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (07 ก.พ. 2561)
๓๐ ม.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (30 ม.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th