เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
๓๐ มี.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด แม่น้ำคู้มิ... (30 มี.ค. 2561)  
๗ ก.พ.๖๑ ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (07 ก.พ. 2561)  
๗ ก.พ. ๖๑ ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (07 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ (14 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความปรองดอง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปี... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖... (06 ธ.ค. 2560)
๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (06 ธ.ค. 2560)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของแม่น้ำคู้ (05 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (10 ส.ค. 2560)
เอกสารเผยแพร่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (09 มิ.ย. 2560)
๒๒ พ.ค.๖๐ ประกาศระงับการจ่ายเงิยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเสียชีวิต (22 พ.ค. 2560)
๑๖ พ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของอบต.แม่น... (16 พ.ค. 2560)
๑๖ พ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ไดัรับเงินเบี้ยความพิการ (16 พ.ค. 2560)
๔ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
๔ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
แจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต (16 มี.ค. 2560)
ระเบียบกรมท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั้วไปด้านการท่องเ... (02 มี.ค. 2560)
๒๘ ก.พ.๖๐ ประกาศแจ้งกำหนดปิด เปิดภาคเรียน (28 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์ปฏิรูปที่ดิน (21 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอาชีวะบริการ FIX I... (26 มี.ค. 2561)  

ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก... (22 มี.ค. 2561)  

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 โ... (22 มี.ค. 2561)  

โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเ... (11 มี.ค. 2561)

โครงการเผยแพร่ความรู้และส... (10 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท... (26 ก.พ. 2561)

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภั... (22 ก.พ. 2561)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561... (14 ก.พ. 2561)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ... (09 ก.พ. 2561)

วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561 อ... (07 ก.พ. 2561)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ... (07 ก.พ. 2561)

กิจกรรม big cleaning day (25 ม.ค. 2561)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค. 2561)

โครงการเยาวชนรักประชาธิปไ... (09 ม.ค. 2561)

โครงการส่งเสิมสนับสนุนการ... (07 ม.ค. 2561)

21 ธ.ค. 60 โครงการเสริมสร... (21 ธ.ค. 2560)

โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพใน... (21 ธ.ค. 2560)

วันที่1 ธ.ค. 60 จัดโครงกา... (01 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ป... (22 ก.ย. 2560)

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ป... (22 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
๙ เม.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบก... (09 เม.ย. 2561)  
๔ เม.ย.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชแหล่งเรียน... (04 เม.ย. 2561)  
๔ เม.ย.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่ม ตำบลแม่น้ำคู... (04 เม.ย. 2561)  
๔ เม.ย.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศุน... (04 เม.ย. 2561)
๔ เม.ย.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่มตำบลแม่น้ำคู้ (04 เม.ย. 2561)
๔ เม.ย.๖๑ รายงานการซื้อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมแหล่งเรียนรู้เพ... (04 เม.ย. 2561)
๒๙ มี.ค.๖๑ รายงานการซื้อโครงการเชื่อมท่อระบบประปาในเขตตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน ๑๑ แห่... (29 มี.ค. 2561)
๒๙ มี.ค.๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการเชื่อมท่อระบบประปาในเขตตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน ๑๑ ... (29 มี.ค. 2561)
๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (23 มี.ค. 2561)
๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (23 มี.ค. 2561)
๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแ... (23 มี.ค. 2561)
๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชแหล... (23 มี.ค. 2561)
๒๓ มี.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่ม ม.๓ ต.แ... (23 มี.ค. 2561)
๒๒ มี.ค.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในเขตตำบลแม่น้... (22 มี.ค. 2561)
๒๒ มี.ค.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มียางพ... (22 มี.ค. 2561)
๒๒ มี.ค.๖๑ ผกการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังในเขตตำบลแม่น้ำ... (22 มี.ค. 2561)
๒๒ มี.ค. ๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มียางพ... (22 มี.ค. 2561)
๒๑ มี.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงห้องทำงาน จำนวน ๑ ชุด (21 มี.ค. 2561)
๒๐ มี.ค.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมท่อระบบประปาในเขตตำบลแม่น้ำคู้ จำนวน... (20 มี.ค. 2561)
๑๙ มี.ค.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงกาครก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมีสุข หมู่ท... (19 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
๒ เม.ย.๖๑ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก (02 เม.ย. 2561)  
๑๔ มี.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งพนักงาน... (14 มี.ค. 2561)  
๑๙ ก.พ.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ก.พ. 2561)  
๑๙ ก.พ.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 ก.พ. 2561)
๑๕ ก.พ.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (15 ก.พ. 2561)
๙ ก.พ. ๖๑ ประกาศการขั้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ก.พ. 2561)
๙ ก.พ. ๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (09 ก.พ. 2561)
๗ ก.พ.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (07 ก.พ. 2561)
๓๐ ม.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (30 ม.ค. 2561)
๑๙ ม.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานป... (19 ม.ค. 2561)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) (15 ม.ค. 2561)
๑๔ ธ.ค. ๖๐ ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ธ.ค. 2560)
๑ พ.ย.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 พ.ย. 2560)
๑๒ ต.ค.๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (12 ต.ค. 2560)
๑๒ ต.ค. ๖๐ ผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (12 ต.ค. 2560)
๒๖ ก.ย.๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ก.ย. 2560)
๑ ก.ย.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ... (01 ก.ย. 2560)
๑ ก.ย.๖๐ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ก.ย. 2560)
๒๙ ส.ค.๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (29 ส.ค. 2560)
๑๐ ส.ค.๖๐ ประกาสเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นพนักง... (10 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th