เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
20 พ.ย. 61 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตการเลือกตั้... (20 พ.ย. 2561)  
๘ พ.ย.๖๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS (08 พ.ย. 2561)  
๒ พ.ย.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (02 พ.ย. 2561)  
๑๖ ต.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบร... (16 ต.ค. 2561)
๑๐ ต.ค.๖๑ ประกาศแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ของ โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ สถานศึ... (10 ต.ค. 2561)
แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ปี ๒๕๖๒ (09 ต.ค. 2561)
รายงานการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์บริหารส่วนตำบล... (30 ก.ย. 2561)
๑๙ ก.ย.๖๑ ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (19 ก.ย. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำค... (16 ก.ค. 2561)
๓๐ พ.ค.๖๑ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (30 พ.ค. 2561)
๓๐ มี.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด แม่น้ำคู้มิ... (30 มี.ค. 2561)
๗ ก.พ.๖๑ ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (07 ก.พ. 2561)
๗ ก.พ. ๖๑ ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (07 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ (14 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความปรองดอง (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปี... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖... (06 ธ.ค. 2560)
๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาาโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (25 ต.ค. 2560)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของแม่น้ำคู้ (05 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานพระบรมราชานุสรณ... (04 ธ.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สู... (27 พ.ย. 2561)  

โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพใน... (23 พ.ย. 2561)  

โครงการเผยแพร่อนุรักษ์ศิล... (22 พ.ย. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน... (30 ต.ค. 2561)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค... (23 ต.ค. 2561)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 องค... (12 ต.ค. 2561)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (04 ต.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การ... (02 ต.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ... (04 ก.ย. 2561)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (03 ก.ย. 2561)

“วันสำนึกในพระมาหากรุณาธิ... (14 ก.ค. 2561)

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด... (24 มิ.ย. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้เจ้า... (21 มิ.ย. 2561)

โครงการเผยแพร่ความรู้และส... (19 มิ.ย. 2561)

โครการพัฒนาคุณภาพชีวิตในก... (08 มิ.ย. 2561)

ประชุมสภา (07 มิ.ย. 2561)

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคว... (30 พ.ค. 2561)

วันที่ 25 พ.ค. 61 องค์การ... (25 พ.ค. 2561)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันใ้... (20 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
12 ธ.ค.61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (12 ธ.ค. 2561)  
7 ธ.ค.61 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะปริง-คล... (07 ธ.ค. 2561)  
26 พ.ย.61 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำปมู่บ้าน... (26 พ.ย. 2561)  
21 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อ... (21 พ.ย. 2561)
19 พ.ย.61 ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็... (19 พ.ย. 2561)
19 พ.ย.61 รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข... (19 พ.ย. 2561)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (01 พ.ย. 2561)
๑๗ ต.ค.๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบรายจ่ายเ... (17 ต.ค. 2561)
๑๑ ต.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้างอาคารในสถานศึกษาองค... (11 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 ต.ค. 2561)
๕ ต.ค.๖๑ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู... (10 ต.ค. 2561)
๔ ต.ค.๖๑ ประกาศเผยแพร่แผนรายจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (04 ต.ค. 2561)
๑๗ ก.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน... (17 ก.ย. 2561)
๑๗ ก.ย.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้น ม.... (17 ก.ย. 2561)
๑๔ ก.ย.๖๑ ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒... (14 ก.ย. 2561)
๑๐ ก.ย. ๖๑ ประกาศโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบในร่ม (10 ก.ย. 2561)
๗ ก.ย. ๖๑ ตารางการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอ... (07 ก.ย. 2561)
๑๖ ส.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายซอยชากใหญ่ ม.๔ ต.แม่น้... (16 ส.ค. 2561)
๑๖ ส.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเกษตร ม.๗ ต.แม่น้ำคู้... (16 ส.ค. 2561)
๑๖ ส.ค.๖๑ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเกือกม้า ม.๔ ต.แม่น้... (16 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
30 พ.ย.61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (30 พ.ย. 2561)  
30 พ.ย.61 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 พ.ย. 2561)  
27 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (27 พ.ย. 2561)  
๘ พ.ย.๖๑ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (08 พ.ย. 2561)
๗ พ.ย.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ... (07 พ.ย. 2561)
๗ พ.ย.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2561)
๒ ส.ค. ๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (02 ส.ค. 2561)
๒ ส.ค ๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัยชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ส.ค. 2561)
๓๑ ก.ค.๖๑ ประกาศผลการรับสมัครในการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ก.ค. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (16 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (11 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศผลการรับสมัครในการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
๙ ก.ค.๖๑ ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล-พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ... (09 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th