เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ (14 ธ.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความปรองดอง (12 ธ.ค. 2560)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปี... (06 ธ.ค. 2560)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖... (06 ธ.ค. 2560)
๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (06 ธ.ค. 2560)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของแม่น้ำคู้ (05 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (10 ส.ค. 2560)
เอกสารเผยแพร่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (09 มิ.ย. 2560)
๒๒ พ.ค.๖๐ ประกาศระงับการจ่ายเงิยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเสียชีวิต (22 พ.ค. 2560)
๑๖ พ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของอบต.แม่น... (16 พ.ค. 2560)
๑๖ พ.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ไดัรับเงินเบี้ยความพิการ (16 พ.ค. 2560)
๔ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
๔ เม.ย.๖๐ ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๐ (04 เม.ย. 2560)
แจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต (16 มี.ค. 2560)
ระเบียบกรมท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั้วไปด้านการท่องเ... (02 มี.ค. 2560)
๒๘ ก.พ.๖๐ ประกาศแจ้งกำหนดปิด เปิดภาคเรียน (28 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์ปฏิรูปที่ดิน (21 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0 (21 ก.พ. 2560)
คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่๒/๒๕๖๐ (21 ก.พ. 2560)
๒๑ ก.พ.๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก (21 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (13 ม.ค. 2561)  

โครงการเยาวชนรักประชาธิปไ... (09 ม.ค. 2561)  

โครงการส่งเสิมสนับสนุนการ... (07 ม.ค. 2561)  

21 ธ.ค. 60 โครงการเสริมสร... (21 ธ.ค. 2560)

โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพใน... (21 ธ.ค. 2560)

วันที่1 ธ.ค. 60 จัดโครงกา... (01 ธ.ค. 2560)

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ป... (22 ก.ย. 2560)

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ป... (22 ก.ย. 2560)

วันที่ 24-25 เมษายน 2560 ... (25 เม.ย. 2560)

20 เมษายน 2560 โครงการอบร... (20 เม.ย. 2560)

วันที่12 เมษายน 2560 พิธี... (12 เม.ย. 2560)

วันที่ 10 เมษายน 2560 โคร... (10 เม.ย. 2560)

วันที่ 2 เมษายน 2560 พิธี... (02 เม.ย. 2560)

วันที่ 29 มีนาคม 2560 โคร... (29 มี.ค. 2560)

วันที่ 28 มีนาคม 2560 โคร... (28 มี.ค. 2560)

วันที่ 20 มีนาคม 2560 โคร... (20 มี.ค. 2560)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560... (22 ก.พ. 2560)

16 ก.พ.60 โครงการอบรมการใ... (16 ก.พ. 2560)

14 ก.พ. 60 โครงการจัดงานร... (14 ก.พ. 2560)

10 ก.พ.60 ประชุมสภา (10 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
๑๙ ม.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอน... (19 ม.ค. 2561)  
๑๖ ม.ค.๖๑ ประกาศผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ชุชนผัง ... (16 ม.ค. 2561)  
๑๓ ม.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารปากทาง ซ... (13 ม.ค. 2561)  
๑๒ ม.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (12 ม.ค. 2561)
๑๑ ม.ค. ๖๑ ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส... (11 ม.ค. 2561)
๑๑ ม.ค.๖๑ รายงานการซื้อซองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส... (11 ม.ค. 2561)
๑๐ ม.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างบริเวณอาคารสำน... (10 ม.ค. 2561)
๙ ม.ค. ๖๑ ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมปากทางซอย ๔ ฝั่งถ... (09 ม.ค. 2561)
๘ ม.ค.๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกป... (08 ม.ค. 2561)
๒๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศผลการยื่นเอกสารอาคารเอนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคในบริเวณอาคาร... (26 ธ.ค. 2560)
๒๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศรายงานการซื้อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภค... (26 ธ.ค. 2560)
๒๖ ธ.ค.๖๐ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ชุมชนผัง ๑... (26 ธ.ค. 2560)
๒๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คส... (25 ธ.ค. 2560)
๒๕ ธ.ค.๖๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล... (25 ธ.ค. 2560)
๒๒ ธ.ค.๖๐ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย ๒ หมู่ที่ ๓ (22 ธ.ค. 2560)
๒๒ ธ.ค.๖๐ ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ... (22 ธ.ค. 2560)
๒๑ ธ.ค.๖๐ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก... (21 ธ.ค. 2560)
๒๑ ธ.ค.๖๐ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก... (21 ธ.ค. 2560)
๑๙ ธ.ค.๖๐ ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอา... (19 ธ.ค. 2560)
๑๘ ธ.ค. ๖๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรท... (18 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
๑๙ ม.ค.๖๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานป... (19 ม.ค. 2561)  
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) (15 ม.ค. 2561)  
๑๔ ธ.ค. ๖๐ ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ธ.ค. 2560)  
๑ พ.ย.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 พ.ย. 2560)
๑๒ ต.ค.๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (12 ต.ค. 2560)
๑๒ ต.ค. ๖๐ ผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (12 ต.ค. 2560)
๒๖ ก.ย.๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ก.ย. 2560)
๑ ก.ย.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ... (01 ก.ย. 2560)
๑ ก.ย.๖๐ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 ก.ย. 2560)
๒๙ ส.ค.๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (29 ส.ค. 2560)
๑๐ ส.ค.๖๐ ประกาสเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นพนักง... (10 ส.ค. 2560)
๑๐ ส.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 ส.ค. 2560)
๘ ส.ค.๖๐ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 ส.ค. 2560)
๗ ส.ค.๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (07 ส.ค. 2560)
๒๖ ก.ค.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ก.ค. 2560)
๒๖ ก.ค.๖๐ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ก.ค. 2560)
๑๘ ก.ค.๖๐ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ... (18 ก.ค. 2560)
๓ ก.ค.๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (03 ก.ค. 2560)
๗ มิ.ย.๖๐ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 มิ.ย. 2560)
๗ มิ.ย.๖๐ ประกาสการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 มิ.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
www.maenamkoo.go.th