เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ก.พ.62 ประกาศปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 (25 ก.พ. 2562)  
20 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอำเภอปลวกแดง (20 ก.พ. 2562)  
20 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ... (20 ก.พ. 2562)  
10 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลวกลวง (20 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์รหัสคิวอาร์โค้ท เพื่อตอบแบบวัดความรู้ ประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (10 ก.พ. 2562)
6 ก.พ.62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น้ำคู้ใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น... (06 ก.พ. 2562)
6 ก.พ.62 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1... (06 ก.พ. 2562)
30 ม.ค.62 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (30 ม.ค. 2562)
29 ม.ค.62 ประกาศปิดการเรียนการสอน (29 ม.ค. 2562)
23 ม.ค.62 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส... (23 ม.ค. 2562)
20 พ.ย. 61 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตการเลือกตั้... (20 พ.ย. 2561)
๘ พ.ย.๖๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS (08 พ.ย. 2561)
๒ พ.ย.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (02 พ.ย. 2561)
๑๖ ต.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบร... (16 ต.ค. 2561)
๑๐ ต.ค.๖๑ ประกาศแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ของ โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ สถานศึ... (10 ต.ค. 2561)
แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ปี ๒๕๖๒ (09 ต.ค. 2561)
รายงานการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์บริหารส่วนตำบล... (30 ก.ย. 2561)
๑๙ ก.ย.๖๑ ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (19 ก.ย. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำค... (16 ก.ค. 2561)
๓๐ พ.ค.๖๑ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (30 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการป้องกัน... (29 พ.ค. 2562)  

(28 พ.ค. 2562)  

(15 พ.ค. 2562)  

19-4-62 ร่วมรับฟังการบรรย... (19 เม.ย. 2562)

13-16 เมษายน 2562 ตั้งด่า... (13 เม.ย. 2562)

13 เมษายน 2562 โครงการวัน... (13 เม.ย. 2562)

งานทำบุญสำนักงานองค์การบร... (11 เม.ย. 2562)

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MO... (03 เม.ย. 2562)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุต... (30 มี.ค. 2562)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ร่ว... (18 มี.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง... (07 มี.ค. 2562)

21 ก.พ. 62 โครงการพัฒนาศั... (21 ก.พ. 2562)

ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนก... (18 ก.พ. 2562)

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้... (30 ม.ค. 2562)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ... (29 ม.ค. 2562)

ขอเชิญนำสุนัขและแมวของท่า... (25 ม.ค. 2562)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (07 ม.ค. 2562)

กิจกรรมงานพระบรมราชานุสรณ... (04 ธ.ค. 2561)

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู... (27 พ.ย. 2561)

โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพใน... (23 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
17 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่... (17 มิ.ย. 2562)  
4 มิ.ย.62 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเอกสารบริเวณอาคารสำน... (04 มิ.ย. 2562)  
23 พ.ค.62 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการใช้งานและหมดความจำเป็นขององค์การบริ... (24 พ.ค. 2562)  
23 พ.ค.62 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค... (23 พ.ค. 2562)
15 พ.ค.62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งร... (15 พ.ค. 2562)
8 พ.ค.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธ... (08 พ.ค. 2562)
3 พ.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ส... (03 พ.ค. 2562)
18 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสรรเสริญ ม.2... (18 เม.ย. 2562)
17 เม.ย.62 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 2 หลัง ม.3 ต.แม่... (17 เม.ย. 2562)
11เม.ย.62 ประกาศกำหนดเวลาการสำเร็จที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่น้ำคู้ (11 เม.ย. 2562)
9 เม.ย.62 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ... (09 เม.ย. 2562)
5 เม.ย.62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ... (05 เม.ย. 2562)
27 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสถานีรับน้ำดับเพลิง หมู่ที่ 3 ตำบล... (27 มี.ค. 2562)
20 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานศึก... (20 มี.ค. 2562)
19 มี.ค.62 รายงานการซื้อซองโครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล... (19 มี.ค. 2562)
19 มี.ค.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแ... (19 มี.ค. 2562)
11 มี.ค.62 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะปริง-... (11 มี.ค. 2562)
7 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรัางโครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบร... (07 มี.ค. 2562)
21 ก.พ.62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 ก.พ. 2562)
15 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บ... (15 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
1 พ.ค.62 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 พ.ค. 2562)  
1 พ.ค.62 ประกาศบัญชีรายชื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้... (01 พ.ค. 2562)  
29 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำป... (29 เม.ย. 2562)  
5 เม.ย.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (05 เม.ย. 2562)
21 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (21 มี.ค. 2562)
4 มี.ค.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (04 มี.ค. 2562)
22 ม.ค.62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่... (22 ม.ค. 2562)
22 ม.ค.62 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 ม.ค. 2562)
17 ม.ค.62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (17 ม.ค. 2562)
4 ม.ค.62 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (04 ม.ค. 2562)
24 ธ.ค.61 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (24 ธ.ค. 2561)
30 พ.ย.61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (30 พ.ย. 2561)
30 พ.ย.61 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 พ.ย. 2561)
27 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (27 พ.ย. 2561)
๘ พ.ย.๖๑ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (08 พ.ย. 2561)
๗ พ.ย.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ... (07 พ.ย. 2561)
๗ พ.ย.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2561)
๒ ส.ค. ๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (02 ส.ค. 2561)
๒ ส.ค ๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัยชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ส.ค. 2561)
๓๑ ก.ค.๖๑ ประกาศผลการรับสมัครในการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th