เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
25 ก.พ.62 ประกาศปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 (25 ก.พ. 2562)  
20 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอำเภอปลวกแดง (20 ก.พ. 2562)  
20 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ... (20 ก.พ. 2562)  
10 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลวกลวง (20 ก.พ. 2562)
6 ก.พ.62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น้ำคู้ใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น... (06 ก.พ. 2562)
6 ก.พ.62 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1... (06 ก.พ. 2562)
30 ม.ค.62 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (30 ม.ค. 2562)
29 ม.ค.62 ประกาศปิดการเรียนการสอน (29 ม.ค. 2562)
23 ม.ค.62 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส... (23 ม.ค. 2562)
20 พ.ย. 61 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตการเลือกตั้... (20 พ.ย. 2561)
๘ พ.ย.๖๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS (08 พ.ย. 2561)
๒ พ.ย.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (02 พ.ย. 2561)
๑๖ ต.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบร... (16 ต.ค. 2561)
๑๐ ต.ค.๖๑ ประกาศแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ของ โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ สถานศึ... (10 ต.ค. 2561)
แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ปี ๒๕๖๒ (09 ต.ค. 2561)
รายงานการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์บริหารส่วนตำบล... (30 ก.ย. 2561)
๑๙ ก.ย.๖๑ ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (19 ก.ย. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำค... (16 ก.ค. 2561)
๓๐ พ.ค.๖๑ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (30 พ.ค. 2561)
๓๐ มี.ค.๖๑ ประกาศการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด แม่น้ำคู้มิ... (30 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง... (07 มี.ค. 2562)  

21 ก.พ. 62 โครงการพัฒนาศั... (21 ก.พ. 2562)  

ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนก... (18 ก.พ. 2562)  

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้... (30 ม.ค. 2562)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ... (29 ม.ค. 2562)

ขอเชิญนำสุนัขและแมวของท่า... (25 ม.ค. 2562)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (07 ม.ค. 2562)

กิจกรรมงานพระบรมราชานุสรณ... (04 ธ.ค. 2561)

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู... (27 พ.ย. 2561)

โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพใน... (23 พ.ย. 2561)

โครงการเผยแพร่อนุรักษ์ศิล... (22 พ.ย. 2561)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน... (30 ต.ค. 2561)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค... (23 ต.ค. 2561)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 องค... (12 ต.ค. 2561)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (04 ต.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การ... (02 ต.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ... (04 ก.ย. 2561)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (03 ก.ย. 2561)

“วันสำนึกในพระมาหากรุณาธิ... (14 ก.ค. 2561)

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด... (24 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
18 เม.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสรรเสริญ ม.2... (18 เม.ย. 2562)  
11เม.ย.62 ประกาศกำหนดเวลาการสำเร็จที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่น้ำคู้ (11 เม.ย. 2562)  
9 เม.ย.62 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ... (09 เม.ย. 2562)  
5 เม.ย.62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ... (05 เม.ย. 2562)
27 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสถานีรับน้ำดับเพลิง หมู่ที่ 3 ตำบล... (27 มี.ค. 2562)
19 มี.ค.62 รายงานการซื้อซองโครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล... (19 มี.ค. 2562)
19 มี.ค.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแ... (19 มี.ค. 2562)
11 มี.ค.62 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะปริง-... (11 มี.ค. 2562)
21 ก.พ.62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 ก.พ. 2562)
29 ม.ค.62 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุเอกสารบริเวณอาคารสำนั... (29 ม.ค. 2562)
15 ม.ค.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก... (15 ม.ค. 2562)
15 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถน... (15 ม.ค. 2562)
15 ม.ค.62 รายงานการซื้อซองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (15 ม.ค. 2562)
15 ม.ค.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเหล็กสายหนอ... (15 ม.ค. 2562)
3 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรี... (03 ม.ค. 2562)
28 ธ.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถ... (28 ธ.ค. 2561)
26 ธ.ค.61 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสร... (26 ธ.ค. 2561)
25 ธ.ค.61 รายงานการซื้อซองโครงปรับปรุงขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย4 ม.4 ต... (25 ธ.ค. 2561)
25 ธ.ค.61 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 ... (25 ธ.ค. 2561)
21 ธ.ค.61 ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมะปริง-คลองนอ... (21 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
5 เม.ย.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (05 เม.ย. 2562)  
21 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (21 มี.ค. 2562)  
4 มี.ค.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (04 มี.ค. 2562)  
22 ม.ค.62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่... (22 ม.ค. 2562)
22 ม.ค.62 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 ม.ค. 2562)
17 ม.ค.62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (17 ม.ค. 2562)
4 ม.ค.62 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (04 ม.ค. 2562)
24 ธ.ค.61 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (24 ธ.ค. 2561)
30 พ.ย.61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (30 พ.ย. 2561)
30 พ.ย.61 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 พ.ย. 2561)
27 พ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (27 พ.ย. 2561)
๘ พ.ย.๖๑ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (08 พ.ย. 2561)
๗ พ.ย.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ... (07 พ.ย. 2561)
๗ พ.ย.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 พ.ย. 2561)
๒ ส.ค. ๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (02 ส.ค. 2561)
๒ ส.ค ๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัยชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ส.ค. 2561)
๓๑ ก.ค.๖๑ ประกาศผลการรับสมัครในการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ก.ค. 2561)
๑๖ ก.ค.๖๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (16 ก.ค. 2561)
๑๑ ก.ค.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (11 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th