ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
สถิติเรื่องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

Responsive image

Responsive image

                     Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
30 พ.ย.63 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (30 พ.ย. 2563)  
5 พ.ย.63 ประกาศกฏหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามก... (05 พ.ย. 2563)  
5 พ.ย.63 ประกาศกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งต... (05 พ.ย. 2563)  
**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ วันที่ 6 ต.ค 63 รายงานผลกา... (06 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน“แม่น้ำคู้มินิคัพ ครั้งที่ 4” อาทิต์ยที่... (01 ต.ค. 2563)
1 ต.ค. 63 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (01 ต.ค. 2563)
31 ส.ค. 63 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ.เงิน... (31 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน“แม่น้ำคู้มินิคัพ ครั้งที่ 4” อาทิต์ยที่... (25 ส.ค. 2563)
31 ก.ค.63 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (31 ก.ค. 2563)
14 ก.ค.63 ประกาศแจ้งปิดเรียนกรณีเหตุพิเศษ (14 ก.ค. 2563)
**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพร... (14 ก.ค. 2563)
25 มิ.ย.63 ประกาศแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า... (25 มิ.ย. 2563)
25 มิ.ย.63 ประกาศแจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม... (25 มิ.ย. 2563)
15 พ.ค.63 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (15 พ.ค. 2563)
28 เม.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C... (28 เม.ย. 2563)
22 เม.ย.63 ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ (22 เม.ย. 2563)
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโ... (24 มี.ค. 2563)
ประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) (24 มี.ค. 2563)
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (19 มี.ค. 2563)
ประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (18 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (08 ธ.ค. 2563)  

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (05 ธ.ค. 2563)  

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (05 ธ.ค. 2563)  

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (02 ธ.ค. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (30 พ.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (29 พ.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (27 พ.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (30 ต.ค. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (27 ต.ค. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (06 ต.ค. 2563)

*ข่าวประชาสัมพันธ์** องค์... (24 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (20 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (18 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (16 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (13 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** บริ... (10 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** โคร... (10 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์*** เง... (10 ก.ย. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** วัน... (24 ส.ค. 2563)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (22 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2 พ.ย.63 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (02 พ.ย. 2563)  
28 ต.ค.63 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ต.ค. 2563)  
28 ต.ต.63 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ต.ค. 2563)  
17 ก.ย. 63 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ตำบลแม่... (17 ก.ย. 2563)
20 ก.ค.63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (20 ก.ค. 2563)
3 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติประกอบ... (03 ก.ค. 2563)
30 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (30 มิ.ย. 2563)
30 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่... (30 มิ.ย. 2563)
30 มิ.ย. 63 รายงานการซื้อซองโครงการ ปรับปรุงขยายไหล่ทงถนน คสล.สายซอย 2 ม.3 ต.แม่... (30 มิ.ย. 2563)
30 มิ.ย.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน คสล. สายซอย 2 ม.3 ต.แม่น... (30 มิ.ย. 2563)
30 มิ.ย.63 รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบอ่างฯ ซอย 2 เชื่อมซอย 3... (30 มิ.ย. 2563)
30 มิ.ย.63 ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบอ่างฯซอย 2 เชื่อมซอย 3 ม... (30 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยา... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบาย... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่... (29 มิ.ย. 2563)
29 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.... (29 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
12 พ.ย.63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (12 พ.ย. 2563)  
9 พ.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (09 พ.ย. 2563)  
20 ต.ค.63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (28 ต.ค. 2563)  
21 ก.ค. 63 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (21 ก.ค. 2563)
21 ก.ค.63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต... (21 ก.ค. 2563)
16 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (16 ก.ค. 2563)
25 มิ.ย.63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริห... (25 มิ.ย. 2563)
30 เม.ย.63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (30 เม.ย. 2563)
30 เม.ย.63 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 เม.ย. 2563)
27 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (27 เม.ย. 2563)
16 เม.ย.63 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (16 เม.ย. 2563)
16 เม.ย.63 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 เม.ย. 2563)
13 เม.ย. 63 ประกาศผลการรับสมัครในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 เม.ย. 2563)
13 เม.ย 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (13 เม.ย. 2563)
8 เม.ย.63 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแ... (25 มี.ค. 2563)
11 ธ.ค.62 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (11 ธ.ค. 2562)
11 ธ.ค. 62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน... (11 ธ.ค. 2562)
4 ธ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (04 ธ.ค. 2562)
18 พ.ย.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (18 พ.ย. 2562)
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800 
โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

www.maenamkoo.go.th