เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มเอกสาร
ประกาศ
จดหมายข่าว
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
องค์กรการเรียนรู้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
สัญญาจ้าง
สัญญาซื้อขาย
อบต.โปร่งใส ห่างไกลคอรัปชั่น
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ศูนย์พระมหาชนก อบต.แม่น้ำคู้
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการศูนย์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ความหมาย
แผนจัดการแผนความรู้
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กฎระเบียบ/กฎหมาย
การแต่งกาย
เส้นทางความก้าวหน้า
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
11 พ.ย.62 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (11 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ โครงการวิ่งสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ... (02 ต.ค. 2562)  
1 ต.ค.62 ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ ภาคเรียนที่ 1 ป... (01 ต.ค. 2562)  
6 ก.ย.62 ประชาสัมพันธ์เรื่องการโจรกรรมจักรยานยนต์ในบ้านเช่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (06 ก.ย. 2562)
5 ก.ย. 62 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ (05 ก.ย. 2562)
28 มิ.ย. 62 แจ้งเปลี่ยนหน่วยงานบริการ (28 มิ.ย. 2562)
20 มิ.ย.62 ประชาสัมพันธ์โครงการที่นำน้องรักน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562 (20 มิ.ย. 2562)
25 ก.พ.62 ประกาศปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 (25 ก.พ. 2562)
20 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอำเภอปลวกแดง (20 ก.พ. 2562)
20 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ... (20 ก.พ. 2562)
10 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลวกลวง (20 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์รหัสคิวอาร์โค้ท เพื่อตอบแบบวัดความรู้ ประเมินตนเอง ประจำปี 2562 (10 ก.พ. 2562)
6 ก.พ.62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น้ำคู้ใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น... (06 ก.พ. 2562)
6 ก.พ.62 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1... (06 ก.พ. 2562)
30 ม.ค.62 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 (30 ม.ค. 2562)
29 ม.ค.62 ประกาศปิดการเรียนการสอน (29 ม.ค. 2562)
23 ม.ค.62 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส... (23 ม.ค. 2562)
20 พ.ย. 61 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตการเลือกตั้... (20 พ.ย. 2561)
๘ พ.ย.๖๑ แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITAS (08 พ.ย. 2561)
๒ พ.ย.๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (02 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (11 พ.ย. 2562)  

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (07 พ.ย. 2562)  

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (07 พ.ย. 2562)  

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (06 พ.ย. 2562)

**ข่าวประชาสัมพันธ์** องค... (05 พ.ย. 2562)

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์ก... (29 ต.ค. 2562)

การรับเกียรติบัตรชุมชน อง... (29 ต.ค. 2562)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ... (28 ต.ค. 2562)

มอบทุนแม่ดีเด่น ประจำปี 2... (09 ต.ค. 2562)

กิจกรรม : วันต่อต้านคอร์ร... (06 ก.ย. 2562)

วันที่ 4 กันยายน 2562 โคร... (04 ก.ย. 2562)

(08 ส.ค. 2562)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ... (04 ส.ค. 2562)

23 มิ.ย. 62 โครงการลด ละเ... (23 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการป้องกัน... (29 พ.ค. 2562)

(28 พ.ค. 2562)

(15 พ.ค. 2562)

19-4-62 ร่วมรับฟังการบรรย... (19 เม.ย. 2562)

13-16 เมษายน 2562 ตั้งด่า... (13 เม.ย. 2562)

13 เมษายน 2562 โครงการวัน... (13 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 (07 พ.ย. 2562)  
7 พ.ย. 62 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ่ายข... (07 พ.ย. 2562)  
22 ต.ค.62 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (22 ต.ค. 2562)  
7 ต.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนขยะมูลฝอยในเข... (07 ต.ค. 2562)
4 ต.ค.62 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (04 ต.ค. 2562)
4 ต.ค.62 ผลการยื่นเอกสารจ้างเอกชนดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 12 เดือน ในเขตตำบล... (04 ต.ค. 2562)
4 ต.ค.62 ประกาศตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยขีดเขียน (... (04 ต.ค. 2562)
19 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและดูแลควา... (19 ก.ย. 2562)
16 ก.ย.62 ประกาศตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล.สายซอย 1... (16 ก.ย. 2562)
11 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร่สวนตำบล... (11 ก.ย. 2562)
10 ก.ย.62 รายงานการซื้อซองโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกา... (10 ก.ย. 2562)
10 ก.ย.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสม... (10 ก.ย. 2562)
10 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต... (10 ก.ย. 2562)
9 ก.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 (09 ก.ย. 2562)
9 ก.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและท... (09 ก.ย. 2562)
9 ก.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2563... (09 ก.ย. 2562)
30 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจรา... (30 ส.ค. 2562)
30 ส.ค.62 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสวนสา... (30 ส.ค. 2562)
26 ส.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแ... (26 ส.ค. 2562)
26 ส.ค.62 ผลการยื่นเอกสารโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณท่อเหลี... (26 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
16 ส.ค.62 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 ส.ค. 2562)  
16 ส.ค.62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหาร่สวนต... (16 ส.ค. 2562)  
13 ส.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (13 ส.ค. 2562)  
23 ก.ค.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้งขององค์การบริหาร... (23 ก.ค. 2562)
11 ก.ค.62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2562)
11 ก.ค.62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารตำบลแ... (11 ก.ค. 2562)
11 ก.ค.62 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2562)
5 ก.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (05 ก.ค. 2562)
20 มิ.ย.62 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ปรังปรุงครั้งที่ 3... (20 มิ.ย. 2562)
19 มิ.ย.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบร... (19 มิ.ย. 2562)
17 มิ.ย.62 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (17 มิ.ย. 2562)
1 พ.ค.62 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 พ.ค. 2562)
1 พ.ค.62 ประกาศบัญชีรายชื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้... (01 พ.ค. 2562)
29 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำป... (29 เม.ย. 2562)
5 เม.ย.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (05 เม.ย. 2562)
21 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (21 มี.ค. 2562)
4 มี.ค.62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหา... (04 มี.ค. 2562)
22 ม.ค.62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่... (22 ม.ค. 2562)
22 ม.ค.62 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22 ม.ค. 2562)
17 ม.ค.62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (17 ม.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
เลขที่  789  หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140  
โทรศัพท์ : 038-010800-4  โทรสาร : 038-010800 ต่อ 109

E-mail : admin@maenamkoo.go.th 
LINE ID : 
maenamkoo789

Facebook อบต.แม่น้ำคู้ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009213597204
www.maenamkoo.go.th